Kuluttajaosuustoiminnan säätiö myönsi 400 000 euron apurahat 

Säätiö tiedottaa 24.4.2018

Kuluttajaosuustoiminnan säätiön hallitus on päättänyt noin 400 000 euron suuruisista apurahoista. Apurahapäätökset perustuvat säätiölle tulleisiin hakemuksiin. 

Sääntöjensä ja strategiansa mukaisesti Kuluttajaosuustoiminnan säätiö tukee kuluttajien asemaa ja vaalii edistysmielisen osuustoimintaliikkeen perintöä. Säätiön arvoja ovat oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, joita toteutetaan heikommassa asemassa olevia auttamalla. 

”Kuluttajaosuustoiminnan säätiön toiminta käynnistyi vuonna 2012 ja olemme iloisia, että kuuden toimintavuoden aikana toimintamme on vakiintunut ja olemme pystyneet kasvattamaan vuosittain myönnettävien apurahojen määrää. Tänä ja viime vuonna apurahoihin käytetään yhteensä miljoonaa euroa. Meitä ilahduttaa myös säätiön apurahatoiminnan tunnettuuden kasvu, mikä näkyy esimerkiksi lisääntyneenä hakemusten ja yhteydenottojen määränä”, kertoo Kuluttajaosuustoiminnan säätiön puheenjohtaja Juha Laisaari säätiön toiminnan kehityksestä.

Säätiön arvoihin perustuen yhtenä painopistealueena apurahoja myönnettäessä on viime vuosien tapaan syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukeminen. Apurahoja saavat muun muassa Ensi- ja turvakotien liitto ja Parasta Lapsille ry. 

Kuluttajien oikeudellisten etujen hyväksi tapahtuvaa toimintaa Kuluttajaosuustoiminnan säätiö tukee myöntämällä apurahoja Kuluttajaliitolle ja  Eettisen kaupan puolesta ry:lle.  Suurin yksittäinen apuraha, 65 000 euroa, myönnettiin Itä-Suomen Yliopiston hankkeelle, jossa tutkitan sosiaalisen lomatoiminnan vaikuttavuutta.

Lisätiedot: 

Säätiön asiamies, Satu Niemelä, puh. 040 561 6802 

Kuluttajaosuustoiminnan säätiön apurahat vuodelle 2018 julistetaan haettavaksi

Säätiö tiedottaa 3.1.2018

Sääntöjensä ja strategiansa mukaisesti Kuluttajaosuustoiminnan säätiö tukee kuluttajien asemaa ja vaalii edistysmielisen osuustoimintaliikkeen perintöä. 

Apurahoja voidaan myöntää yksittäisille henkilöille, yhteisöille ja työryhmille. Apuraha myönnetään vuodeksi kerrallaan.

Apurahoja haetaan 16.2.2018 mennessä vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan osoitteeseen apurahat@kotsaatio.fi

Säätiön hallitus päättää apurahojen myöntämisestä huhtikuussa 2018. Apurahan saajat julkaistaan säätiön verkkosivuilla. 

Lisätiedot: 

Säätiön hallituksen puheenjohtaja Juha Laisaari, 0400-701 359


Kuluttajaosuustoiminnan säätiö on myöntänyt historiansa suurimmat apurahat 

Lehdistötiedote 12.12.2017

Edistysmielinen osuustoimintaliike viettää 100-vuotisjuhlaansa 12.12.2017. Juhlavuoden kunniaksi Kuluttajaosuustoiminnan säätiön hallitus on myöntänyt tänä vuonna yhteensä 500 000 euroa erilaisina apurahoina. Summa on säätiön historian suurin.

Myös ensi vuonna jaossa reilu apurahapotti

Juhlakokouksessaan Kuluttajaosuustoiminnan säätiö vahvisti myös vuoden 2018 budjetin, jossa apurahoihin on varattu 400 000 euroa. ”Olemme iloisia ja ylpeitä, että olemme tänä vuonna kyenneet jakamaan historiamme suurimman apurahapotin, yhteensä puolimiljoonaa euroa. On myös hienoa, että onnistuneen sijoitustoiminnan ansiosta voimme tulevanakin vuonna jakaa merkittävän määrän apurahoja”, iloitsee säätiön hallituksen puheenjohtaja Juha Laisaari.

Lahjoituksia lasten ja nuorten hyväksi

”Kuluttajaosuustoiminnan säätiön arvoja ovat oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, joita toteutamme heikommassa asemassa olevia auttamalla. Lapset ja nuoret ovat olleet tänä vuonna keskeisiä kohderyhmiä apurahoja myönnettäessä. Lapsille ja nuorille suunnattuihin hankkeisiin onkin kohdistettu tänä vuonna yhteensä 230 000 euroa”, kertoo Laisaari.

Suurin yksittäinen apuraha, 220 000 euroa, on myönnetty Ensi- ja turvakotien liiton Digitaalisten välineiden kehittäminen lasten turvaksi -hankkeelle yhteistyössä Osuuskunta Tradekan kanssa. Kuluttajaosuustoiminnan säätiön osuus myönnetystä summasta on 100 000 euroa. Kaksivuotisessa hankkeessa kehitetään välineitä, joilla tuetaan väkivaltaa kohdanneita lapsia sekä apuvälineitä, joilla tuetaan eroperheiden yhteisvanhemmuutta.

Suomen Mielenterveysseuran Mestariksi arjessa  -hankkeelle säätiö on myöntänyt 40 000 euron apurahan. Hankkeessa kehitetään yläkouluihin uutta digitaalista ja painettua materiaalia sekä menetelmiä lasten ja nuorten mielenterveystaitojen vahvistamiseen. Niilo Mäki Instituutille säätiö on myöntänyt 25 000 euroa LukiMat.fi -verkkopalvelun ja Ekapelin kehittämistyöhön. LukiMat.fi on kehitetty erityisesti lukihäiriöistä ja muista oppimisvaikeuksista kärsivien lasten avuksi. Ekapeli harjoittaa lukutaidon perusteita.

Kuluttajien aseman ja taloudellisen tietämyksen edistämistä säätiö on tukenut myöntämällä yhteensä 57 000 euron apurahat Kuluttajaliiton Pikavippi-selvitystyöhön ja nuorten ennaltaehkäisevään talousneuvontaan. Lisäksi säätiö on tukenut 15 000 eurolla yritysvastuuta tarkastelevaa Arvo-liitto ry:n  EETTI & INNO  -hanketta. Muita apurahansaajia ovat mm. Puolellasi ry, KÄPY Lapsikuolemaperheet ry, HelsinkiMissio, Työväen musiikkitapahtuma ry, TSL ja KSL. 

Lisätiedot: Kuluttajaosuustoiminnan säätiön hallituksen puheenjohtaja Juha Laisaari, puhelin 0400 701 359

Kuluttajaosuustoiminnan säätiö myönsi 200 000 euron apurahat 

Lehdistötiedote 23.3.2017

Kuluttajaosuustoiminnan säätiön hallitus on päättänyt noin 200 000 euron suuruisista apurahoista. Kokonaisuudessaan säätiö on varannut vuoden 2017 talousarviossaan apurahoihin 500 000 euroa. Apurahapäätökset perustuvat säätiölle tulleisiin hakemuksiin. 

Sääntöjensä ja strategiansa mukaisesti Kuluttajaosuustoiminnan säätiö tukee kuluttajien asemaa ja vaalii edistysmielisen osuustoimintaliikkeen perintöä. Kuluttajaosuustoiminnan säätiön arvoja ovat oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, joita toteutetaan heikommassa asemassa olevia auttamalla. 

Yhtenä painopistealueena syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukeminen

Säätiön arvoihin perustuen yhtenä painopistealueena apurahoja myönnettäessä on syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukeminen. Tähän nyt myönnetyistä apurahoista kohdistuu yhteensä noin 40 000 euroa. Apurahoja saavat muun muassa Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry, Niilo Mäki Instituutti ja Kesälukioseura. Lisäksi säätiö tuki pienemmillä apurahoilla lasten hyväksi toimivien järjestöjen toimintaa.

Kuluttajien oikeudellisten etujen hyväksi tapahtuvaa toimintaa Kuluttajaosuustoiminnan säätiö edistää myöntämällä 27 000 euron suuruisen apurahan Kuluttajaliitolle pikaluottoselvityksen laatimiseen ja Vuokralaiset ry:lle 10 000 euron apurahan nuorille suunnattuun tiedotuskampanjaan. Lisäksi säätiön toiminnassa kiinnitetään tänä vuonna erityistä huomiota edistysmielisen osuustoimintaliikkeen satavuotiseen historiaan. Tähän liittyen säätiö on myöntänyt apurahan Työväen Arkistolle Kulutusosuuskuntien Keskusliiton osuustoimintajulisteita 1949 - 1957 esittelevän kuvakirjan toteuttamiseen.

Lisätiedot
Kuluttajaosuustoiminnan säätiö, hallituksen puheenjohtaja Juha Laisaari, puhelin 0400 701 359.

 

 

table