Hallinto

Kuluttajaosuustoiminnan säätiön hallituksen kuuluu vähintään kolme ja enintään yhdeksän jäsentä, jotka valitaan kolmeksi toimikaudeksi kerrallaan. Hallitus voi tarvittaessa asettaa asioiden valmistelua ja hallituksen päätösten täytäntöönpanoa varten valiokuntia, ja valita säätiölle asiamiehen ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus myös valitsee vuosikokouksessaan säätiölle seuraavaksi tilikaudeksi yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä. 

Kuluttajaosuustoiminnan säätiön hallituksen jäsenet ovat
 

Ilkka Sepponen, Turku

Sinikka Näätsaari, Helsinki

Juha Pikkarainen, Kemijärvi

Marjatta Stenius-Kaukonen, Rautajärvi

Antti Vuolanne, Espoo.

 

kotsaatio hallinto