Lahjoitukset vuonna 2019 - Perhehoitoliitto - Kuluttajaosuustoiminnan säätiö

Kuluttajaosuustoiminnan säätiö on myöntänyt Perhehoitoliitto ry:lle 31 000 euroa Vertaisuutta Sinulle – Vertaisuutta asuinpaikasta riippumatta sijoitetuille nuorille ja sijaissisarille -hankkeelle.