Sääntöjensä ja strategiansa mukaisesti säätiö tukee kuluttajien asemaa ja vaalii edistysmielisen osuustoimintaliikkeen perintöä myöntämällä apurahoja.

Apurahatoiminnassaan säätiö panostaa lasten ja nuorten elinolosuhteiden parantamiseen, työväenliikettä lähellä olevien järjestöjen kulttuuri- ja sivistystoimintaan sekä E-liikkeen perinteestä kumpuavan toiminnan tukemiseen.

Apurahoja voidaan myöntää yksittäisille henkilöille, yhteisöille ja työryhmille. Apuraha myönnetään vuodeksi kerrallaan.

Apurahoja haetaan sähköisellä lomakkeella 28.2.2021 mennessä. Hakulomake löytyy osoitteesta kotsaatio.fi/apurahahakemus.

Säätiön hallitus päättää apurahojen myöntämisestä keväällä 2021 ja päätökset julkaistaan viimeistään toukokuussa 2021. Aikaisemmin myönnetyistä apurahoista tulee laatia selvitys ennen uuden hakemuksen jättämistä. Selvityslomake löytyy osoitteesta kotsaatio.fi/apurahaselvitys.

Lisätiedot
Säätiön asiamies Satu Niemelä
puhelin: 040 561 6802, sähköposti: hallinto [at] kotsaatio.fi